રોજગાર@ગુજરાત: હાઉસિંગ બોર્ડમાં ભરતી, કેટલો પગાર અને કેટલી જગ્યા ? જાણો એક જ ક્લિકે

Gujarat Housing Board Recruitment

અટલ સમાચાર, ડેસ્ક

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ લઇ આવ્યું છે નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક. ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ રાજકોટે તાજેતરમાં 85 ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની વર્ષ 2023 માટે કરાર આધારિત ભારતી બહાર પડી છે. લાયક ઉમેદવારો છેલ્લી તારીખ પહેલાં અરજી કરી શકે છે આ માટેની તમામ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય માપદંડ, પસંદગી પદ્ધતિ, મહત્વની તારીખ અને અન્ય પાત્રતા પ્રક્રિયા સંબંધિત વધુ માહિતી નીચે મુજબ છે.

Gujarat Housing Board Recruitment

* સંસ્થા - ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, રાજકોટ

* કુલ પોસ્ટ: 85

* પોસ્ટ: ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર

* છેલ્લી તારીખ: 27.01.2023

* પોસ્ટ વિગતો: ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (V2.O એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર): 40 અને ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (V2O જાગીર વ્‍યવસ્‍થાપક) : 45

* શૈક્ષણિક લાયકાત: 10 પાસ

* પગાર ધોરણ:રૂ. 6,000/- 

*અરજી માટેની સાઈટ - www. apprenticeshipindia.gov.in 

અરજી માટેની પ્રક્રિયા?

પહેલા ઉમેદવારો apprenticeshipindia.gov.in પર નોંધણી કરાવે છે જે ઉમેદવારો નોટિફિકેશન અથવા ઉપરોક્ત વિગતો અનુસાર માપદંડોને પરિપૂર્ણ કરે છે તેઓ બંધ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી કરી શકે છે અને તેમના બાયો-ડેટા, તાજેતરનો પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, શૈક્ષણિક લાયકાત, પ્રમાણપત્રની નકલ મોકલી શકે છે. અનુભવ, અને એપ્લિકેશન સાથેના તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો.

અરજી કરવાનું સરનામું:

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, ત્રીજો માળ, પંડિત દીન દયાલ નગર, રંગોલી પાર્ક કોલોની, ન્યૂ 150 ફૂટ રિંગ રોડ – 2, રાજકોટ 360005.