આ સમાચાર ને શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો

અટલ સમાચાર, પાટણ

પાટણ જિલ્‍લા રોજગાર કચેરી દ્વારા વિવિધ તાલુકા મથકોએ નામ નોંધણી, રીન્‍યુઅલ અને વ્‍યવસાય માર્ગદર્શન કેમ્‍પનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. રોજગાર વાંચ્‍છું ઉમેદવારોની નામ નોંધણી, રીન્‍યુઅલ અને વ્‍યવસાય માર્ગદર્શન કેમ્‍પ તા.12 માર્ચ 2019 ના રોજ તાલુકા પંચાયત કચેરી, સિધ્ધપુર ખાતે, તા. 14 માર્ચ 2019ના રોજ તાલુકા પંચાયત કચેરી, ચાણસ્મા ખાતે, તા.17 માર્ચ 2019ના રોજ ગ્રામ પંચાયત કચેરી, સાંતલપુર ખાતે તથા તા.22 માર્ચ 2019ના રોજ તાલુકા પંચાયત કચેરી, રાધનપુર ખાતે યોજવામાં આવશે.

જો જાહેર રજા હોય તો તે પછીના દિવસે નામ નોંધણી કેમ્‍પ યોજાશે. નામ નોંધણી માટે આવનાર ઉમેદવારોએ એલ.સી. તથા જો અનામત જાતિમાં આવતા હોય તો સક્ષમ અધિકારીનો જાતિનો દાખલો તથા શૈક્ષણિક લાયકાતના તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો તથા પ્રમાણિત કરેલ તમામ પ્રમાણપત્રોની ઝેરોક્ષ નકલ તથા પાસપોર્ટ સાઇઝના બે ફોટોગ્રાફસ અને ઇ-મેઇલ આઇડી બનાવી સાથે લાવવા જિલ્‍લા રોજગાર અધિકારી જણાવ્યું છે.

આ સમાચાર ને શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code