રિપોર્ટ@ગુજરાત: બોર્ડની પરીક્ષામાં રાજ્યમાં એક જ દિવસમાં ગેરરીતિના 11 કેસ,સૌથી વધુ કેસ આણંદમાં

 
કોપી કેસ
આણંદમાં 4 અને જામનગરમાં એક કેસ નોંધાયો હતો.

અટલ સમાચાર ડોટ કોમ, ડેસ્ક

બુધવારે યોજાયેલી ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષામાં એક દિવસમાં રાજ્યમાં કુલ 11 ગેરરીતિના કેસ નોંધાયા છે. ધોરણ 10માં અમદાવાદમાં મોબાઇલ સાથે વિદ્યાર્થિની ઝડપાવા સાથે કુલ 5 કેસ, ધોરણ.12 સામાન્ય પ્રવાહમાં 5 અને ધોરણ.12 સાયન્સમાં એક કેસ નોંધાયો છે. આણંદમાં સૌથી વધુ એક સાથે ચાર કેસ નોંધાયા છે.

બોર્ડ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરાયેલી વિગતો મુજબ કાલે સવારના સેશનમાં ધોરણ.10માં ગણિત બેઝિક અને સ્ટાન્ડર્ડ વિષયની પરીક્ષા યોજાઈ હતી.આ પરીક્ષામાં અમદાવાદમાં એક, અમરેલી, સુરત, આણંદ અને જૂનાગઢમાં એક-એક એમ કુલ 5 ગેરરીતિના કેસ નોંધાયો હતા. ગણિત બેઝિકમાં કુલ નોંધાયેલા 7,64,247 વિદ્યાર્થીઓમાંથી 7,43,682 ઉપસ્થિત રહ્યાં હતા.બીજા સેશનમાં ધોરણ.12 સામાન્ય પ્રવાહમાં અર્થશાસ્ત્ર વિષયની પરીક્ષામાં પણ 5 કોપી કેસ નોંધાયા હતા, જેમાં આણંદમાં 4 અને જામનગરમાં એક કેસ નોંધાયો હતો.

આ પરીક્ષામાં કુલ નોંધાયેલા 3,13,967 વિદ્યાર્થીઓમાંથી 3,10,798 ઉપસ્થિત રહ્યાં હતા. ધોરણ 12 સાયન્સમાં રસાયણ વિજ્ઞાન વિષયની પરીક્ષા યોજાઈ હતી, જેમાં સુરત ખાતે એક કોપી કેસ નોંધાયો હતો. આ પરીક્ષામાં નોંધાયેલા કુલ 1,29,613 વિદ્યાર્થીઓમાથી 1,28,191 વિદ્યાર્થી ઉપસ્થિત રહ્યાં હતા.