કિંજલ દવેને હાઇકોર્ટે આપી વચગાળાની રાહત : ‘ચાર ચાર બંગડી’ ગીત પરથી સ્ટે હટાવ્યો
કિંજલ દવેને હાઇકોર્ટે આપી વચગાળાની રાહત : ‘ચાર ચાર બંગડી’ ગીત પરથી સ્ટે હટાવ્યો

અટલ સમાચાર,અમદાવાદ

ગાયક કલાકાર કિંજલ દવેને ચાર બંગડી ગીત મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટે વચગાળાની રાહત આપી છે. કોમર્શિયલ કોર્ટે સ્ટે લગાવ્યા બાદ તેને પડકારવામાં આવ્યો હતો. જેમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે હાલ પુરતો મૂકેલી સ્ટે દૂર કરી આગળની કાર્યવાહી ચાલુ રાખવા નકકી કર્યુ છે. હવેથી કિંજલ દવે કોઈ પણ સ્ટેજ પ્રોગ્રામ કે જાહેર કાર્યક્રમોમાં આ ગીત ગાઈ શકશે.કિંજલ દવેને હાઇકોર્ટે આપી વચગાળાની રાહત : ‘ચાર ચાર બંગડી’ ગીત પરથી સ્ટે હટાવ્યોકિંજલ દવેને હાઇકોર્ટે આપી વચગાળાની રાહત : ‘ચાર ચાર બંગડી’ ગીત પરથી સ્ટે હટાવ્યોઓસ્ટ્રેલિયન યુવકે ચાર ચાર બંગડી ગીત મામલે કિંજલ દવેએ કોપી કરી હોવાની ફરીયાદ અમદાવાદની કોમર્શિયલ કોર્ટમાં કરી હતી. જેમાં કોર્ટ ઘ્વારા બંને પક્ષોની સુનાવણીને અંતે પ્રથમ તબકકે ગીત ઉપર સ્ટે મુકયો હતો. જેથી કિંજલ દવે માટે જાહેર કાર્યક્રમોમાં ગીત ગાવાનું બંધ થવા સાથે ઓનલાઇનમાંથી પણ દૂર કરવાની નોબત આવી હતી.કિંજલ દવેને હાઇકોર્ટે આપી વચગાળાની રાહત : ‘ચાર ચાર બંગડી’ ગીત પરથી સ્ટે હટાવ્યોજોકે, કિંજલે તાત્કાલિક અસરથી ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયન યુવકની રજુઆતને પડકારી હતી. જેને લઇ ગુજરાત હાઇકોર્ટે હાલ પુરતો સ્ટે દૂર કરી ગીતની માલિકીને લઇ કાર્યવાહી ચાલુ રાખી છે. જેના પગલે કિંજલ દવેને વચગાળાની રાહત મળી છે. જયારે ઓસ્ટ્રેલિયન યુવકને કેસ મજબુત કરવાની ફરજ પડી છે.